De praktijk voor oefentherapie Mensendieck is gespecialiseerd en gericht op het voorkomen, verminderen cq opheffen van klachten op het gebied van houding en beweging tijdens dagelijkse activiteiten. Kenmerkend voor de oefentherapie is dat de oefentherapeut bij een klacht altijd het complete beweeggedrag zal bekijken.

U wordt actief betrokken bij uw behandeling dmv bewustwording van uw eigen houding en beweging, oefeningen, adviezen, toepassen van de correctie’s van uw houding en beweging in uw dagelijks leven. Daarnaast wordt ook veel aandacht besteedt aan ontspanning (ademhaling indien nodig) omdat vele klachten voortkomen uit verkeerde (werk) houding/ stress met als gevolg daarvan overbelasting van spieren. De oefentherapie is geschikt voor alle leeftijden.

Specialisatie/ nascholing/ extra ervaring

 • Ademtechnieken en ontspanning
 • Kinderoefentherapie (0-18 jaar motorische klachten en pijnklachten)
 • Bedrijfsoefentherapie (KANS/RSI klachten, werkplek ergonomisch aanpassen)
 • Parkinson
 • Slaapklachten (methode slaapslim; medio 2016)
 • Sykegrep (een rustige manuele behandelingstechniek i.c.m ademhaling om het functioneren van gewrichten/spieren en bloedcirculatie te verbeteren. Zeer geschikt bij bewegingsangst door pijn!)

Klachten die door de oefentherapeut worden behandeld

 • Spanningsgerelateerde klachten; w.o hoofdpijn, ademhalings -en slaapklachten
 • Arbeidsrelevante klachten (verbeteren werkhouding)
 • Rug -en bekkenklachten
 • Arm, nek -en schouderklachten,
 • Ademhalingsklachten
 • Motorische klachten
 • Incontinentieklachten
 • Heup -en knie en voetklachten
 • Chronische aandoeningen; bv leren omgaan met klachten aan het bewegingsapparaat in het dagelijks leven

images

Ik heb de opleiding oefentherapie Mensendieck afgerond en ben bevoegd oefentherapeut. De titel oefentherapeut is wettelijk beschermd. Oefentherapeuten vallen onder artikel 34 van de wet BIG. Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VvOCM en ben geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici 2015-2020.

kinderoefentherapie

logoVvOCM (1)